Arboga EL-team är en del av RA Gruppen


Arboga EL-team koncernen, med dotterbolagen AB Arboga Kraft & Ljus och EL-team i Köping AB, blir 1 juni 2017 en del av RA Gruppen AB.

Bolagen sysselsätter dryga 20-talet personer och omsätter drygt 20 miljoner årligen. Samtlig personal kvarstår i företaget och all verksamhet fortlöper som vanligt under nuvarande varumärken, vilket är RA Gruppens strategi med starka lokala bolag under ledorden ”Vi gör vad vi lovar och vi gör det rätt”.

 

Torbjörn Johansson, Lars Olesen och Peter Jakobsson, ägare av Arboga EL-team koncernen, ser mycket positivt på att bli en del av RA Gruppen.

”Att Arboga EL-team, Arboga Kraft & Ljus och EL-team i Köping blir en del av RA Gruppen känns mycket bra, vi är övertygade om att detta är den bästa lösningen för våra anställda, för företaget, kunder och samarbetspartners.    Vi ser framemot att vidareutveckla vår personal och organisation tillsammans med RA Gruppen, en kompetent och stark aktör med bra värderingar och affärsmodell, vilket ger oss extra muskler att möta framtiden.”

 

Genom förvärvet stärks RA Gruppen med utökad geografisk närvaro, breddad kompetens och ett än komplettare kunderbjudande.

”Det känns mycket bra att Arboga EL-team, med dotterbolag, blir en del av RA Gruppen. Jag ser att vi tillsammans med nuvarande ägare kan fortsätta att utveckla verksamheterna för framtiden.    Förvärvet ligger helt i linje med RA Gruppens uttalade tillväxtstrategi, med bolag som kompletterar och stärker varandra på ett sätt som bidrar till en fortsatt tillväxt, 1 + 1 blir minst 3! Tillsammans med systerföretagen inom RA Gruppen blir vi en ännu starkare samarbetspartner, säger Robert Alriksson, ägare och grundare till RA Gruppen AB.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Alriksson, RA Gruppen AB, 021-4704211, robert.alriksson@ragruppen.se

Torbjörn Johansson, Arboga EL-team, 0730-797850, torbjorn.johansson@arbogaelteam.se

 

RA Gruppen är en koncern med huvudsaklig verksamhet inom el- och säkerhetsteknik, genom dotterbolagen RA Elteknik AB, SA El & Säkerhet AB, Ransta Elbyrå AB och RA Säkerhet AB, som efter förvärvet av Arboga EL-team koncernen omfattar 100-talet medarbetare med en estimerad omsättning kring 130 Mkr. Verksamheten omfattar konsultation, el- och säkerhetsinstallationer inom service, entreprenad, detalj- och livsmedelshandel, industri, automation och infrastruktur. Verksamheterna utgår från Västerås, Arboga och Ransta, med hela landet som verksamhetsområde.